Record details

Subject category
    představitelé geologie
Article
    60th anniversary of professor RDNr. Cyril Varček, CSc.
    70th anniversary of the birth of RNDr. Bartolomej Leško, DrSc.
    Akademik Bohuslav Cambel a geologické vědy
    Akademik Vladimír Pokorný zemřel
    Akademik Vladimír Zoubek pětaosmdesátníkem
    Augustin Rebro - priekopnik histórie minerálnych vód Slovenska - šesťdesiatročný
    Blahopřejeme k významnému životnímu jubileu docentu RNDr. Josefu Staňkovi, CSc.
    Devadesáté jubileum akademika Quida Záruby
    Devadesátiny akademika Quida Záruby
    Devadesátiny akademika Quido Záruby
    Doc. RNDr. Ján Jarkovský, DrSc. - seventy years old
    Doc. RNDr. Ján Jarkovský, DrSc., sedemdesiatročný
    Goethe und die Geologie in und um Karlsbad
    Grosse Paläontologen: Joachim Barrande 1799-1883
    Grosse Paläontologen: Kaspar Sternberg 1761 -1838
    In memoriam RNDr. Aloise Přibyla, CSc.
    In memoriam RNDr. František Holý, CSc. (3. 11. 1935 - 2. 8. 1984)
    In memoriam RNDr. Milana Šnajdra
    In memoriam RNDr. Václava Tvrdého
    Ing. Ivan Marušiak, CSc., šesťdesiatročný
    Ing. Zdeněk Doškář, CSc., sedmdesátníkem
    Jubilee of academician Bohuslav Cambel
    K 90. narozeninám akademika Quida Záruby
    K devadesátinám profesora PhDr. Otakara Matouška
    K nedožitým šedesátinám RNDr. Josefa Čadka, CSc.
    K osmdesátinám profesora Josefa Pelíška
    K pětašedesátinám akademika Jindřicha Štelcla
    K šedesátinám doc. ing. Karla Müllera, CSc.
    K šedesátinám docenta RNDr. Miloše Kužvarta, CSc.
    K šedesátinám profesora Františka Fediuka
    K šedesátinám RNDr. Joela Pokorného, CSc.
    K šedesátinám RNDr. Miroslava Vejlupka
    K šedesátinám Václava Cílka
    K šedesátým narozeninám prof. RNDr. Bohuslav Fojta, CSc.
    K šedesátým narozeninám prof. RNDr. Františka Čecha, DrSc.
    K životnému jubileu RNDr. Růženy H. Lehotayovej-Danihelovej
    Na památku doc. dr. Jaroslava Weisse, CSc.
    Oslavy G.C. Laubeho
    Osmdesát pět let akademika Vladimíra Zoubka
    Pamiatke vynikajúceho vedca Š. Farbakyho
    Prof. RNDr. František Fediuk, CSc., šedesátiletý
    Prof. RNDr. Milan Mišík, DrSc. - šesťdesiatročný
    Prof. RNDr. Vendelín Radzo, CSc., šesťdesiatročný
    Přínos Kašpara Šternberka (1761 -1838) k přírodním vědám
    RNDr. Milan Holzknecht šedesátníkem
    RNDr. Zdeněk Trdlička, CSc., oslavil šedesáté narozeniny
    RNDr. Zora Priechodská, CSc. (* 1926 + 1989)
    Šedesáté narozeniny RNDr. Jaroslava Vacka
    Šedesátka dr. Jaroslava Vacka
    Význam prací Čeňka Zahálky pro současný výzkum české křídy
    Vzpomínkové akce ke 150. výročí narození Gustava C. Laubeho
    Willershausen und Dr. Adolf Straus
    Za doc. RNDr. Ivanom Krystkom, CSc.
    Za RNDr. Jánom Bystrickým, DrSc.
    Za RNDr. Jaroslavem Zikmundem, CSc.
    Za RNDr. Jiřím Jelenem
    Za RNDr. Zorou Priechodskou, CSc. (14. 9. 1926-21. 1. 1989)
    Zemřel profesor Julij Alexandrovič Zajcev
    Zemřela Ing. Libuše Češková, CSc.
    Životné jubileum akademika Bohuslava Cambela
    Životné jubileum RNDr. Bartolomea Lešku, DrSc.
    Životní jubileum prof. dr. Otakara Matouška