Record details

Subject category
    palaeomagnetism
Monograph
    Geologický půzkum PP Lom Skalka u Sepekova : paleomagnetické studium sedimentů odkrytých v PP Lom Skalka : závěrečná zpráva
    Magnetické a paleomagnetické vlastnosti vybraných hornin Sokolovské pánve. Závěrečná zpráva
    Měření paleomagnetických vlastností hornin libkovických vrstev : zpráva za rok 2013
    Palaeomagnetic research of fill of selected cave and karst sediments in Slovenia : progress report no. 8
    Palaeomagnetic research of selected cave sediments in Korea : final report
    Palaeomagnetism and magnetostratigraphy of Karst sediments in Slovenia
    Paleomagnetické a magnetostratigrafické výzkumy vybraných hornin - Karlovy Vary. Závěrečná zpráva
    Paleomagnetický výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku : etapová zpráva č. 5
    Paleomagnetyzm i rotacje tektoniczne skal dewonskich Morawskiego krasu (strefa Slasko-Morawska, Czechy) W nawiazaniu do tektoniki waryscyjskiej Gór Swietokrzyskich
Article
    Cave sediments from the Postojnska-Planinska cave system (Slovenia): evidence of multi-phase evolution in epiphreatic zone
    A comprehensive interpretation of magnetostratigraphic data based on the pattern recognition technique
    Fossil remains of a cave tube worm (Polychaeta: Serpulidae) in an ancient cave in Slovenia
    Geomorphological evolution of the Podgorski Karst, SW Slovenia: contribution of magnetostratigraphic research of the Črnotiče II site with Marifuga sp
    Gorstian palaeoposition and geotectonic setting of Suchomasty volcanic centre (Prague Synform, Bohemia)
    Magnetic susceptibility and gamma-ray spectrometric logs across the Basal Choteč event (Middle Devonian) in different palaeogeographical settings from the perigondwanan terranes (Prague Synform, Barrandian Area), Laurussia (Central Great Basin, Nevada) and Central Asia terranes (South Tien-Shan): a reflection of global palaeoclimatic change?
    Magnetická síla Země
    Magnetostratigraphy and fold tests from Račiška Pečina and pečina v Borštu Caves (Classical karst, Slovenia)
    Magnetostratigraphy of the Jurassic/Cretaceouis boundary
    Najstaršie datirane sige v Sloveniji
    New paleomagnetic results from Devonian of Moravo-Silesian zone: implications for dating tectonioc deformation
    Out-of-phase susceptibility and time-dependent acquisition of viscous magnetization: two intercorrelating magnetic proxies in magnetic granulometry of sediments and soils
    Palaeogeography of Prague Synform times (Wenlock-Luidlow): Insights from palaeomagnetism, basalt geochemistry and biostratigraphy
    Palaeomagnetism and geochemistry of Early Palaeozoic rocks of the Barrandian (Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif):palaeotectonic implications
    Palaeomagnetism and magnetostratigraphy of cave sediments in Slovenia
    Palaeomagnetism and palaeogeography of the Barrandian terrane in the Bohemian Massif: Aspects of interpretation
    Palaeotectonic rotations and amalgamation of blocks, with special reference to the palaeomagnetic and magnetostratigraphic investigation
    Paleoenvironmental reconstructions based on rocks magnetic proxies from Miocene lake deposits in the Sokolov Basin (NW Bohemia)
    Paleomagnetic evidence for Variscan paleotectonics rotation of Moravian Devonian rocks
    Paleomagnetický výzkum sedimentů v krasových oblastech Slovinska: využití při paleotektonických rekonstrukcích
    Paleomagnetism of Devonian and Carboniferous sediments from the Drahan Upland, Moravia
    Paleomagnetne datacije naplavin v Postojnski, Planinski in Zgubi jami
    Results of palaeomagnetic research of karst sediments in Slovenia
    Separation of field-independent and field-dependent susceptibility tensors using a sequence of fully automated AMS measurements
    Vztah mezi diagenezí, magnetickým přetiskem a tektonikou u Mokré (v. od Brna)