Record details

Subject category
    perception
Article
    Actual problems of life in small Moravian towns as perceived by their inhabitants
    Destiny of Urban Brownfields: Spatial Patterns and Perceived Consequences of Post-Socialistic Deindustrialization
    Gaps of wind turbines perception in central European space
    Hodnocení potenciálního vlivu výstavby větrných elektráren na územní rozvoj cestovního ruchu: příklad rekreační oblasti Slezská Harta.
    Impacts of the operation of wind turbines as perceived by residents in concerned areas
    The Importance of the Lessons Learnt from Past Disasters for Risk Assessment
    Methods for the Characterization of the Vulnerability of Elements at Risk
    Meziobecní spolupráce z pohledu starostů obcí
    Percepce a image malých měst
    Percepce kvality bydlení v panelových sídlištích
    Percepce malých moravských měst jejich obyvateli
    Perception and public opinion of wind power plants
    Perception of Urban Renewal: Reflexions and Coherences of Socio-Spatial Patterns (Brno, Czech Republic)
    Problematika malých obcí v České republice s ohledem na chod a efektivitu správy
    Prvky kulturní a přírodní krajiny jako významné atributy heraldické symboliky ve znacích měst a obcí České republiky
    Prvky kulturní a přírodní krajiny jako významné atributy heraldické symboliky ve znacích měst a obcí ČR
    Sociálně-geografická analýza vnímání a postojů veřejnosti k větrným elektrárnám v ČR
    Socioenvironmentální charakteristiky mikroregionu Králicko
    Současné strukturální a funkční problémy centrálních a subcentrálních zón velkých měst (Na příkladu čtyř evropských měst: Bologna, Lipsko, Ljubljana a León)
    Současné urbanizační pochody a obytné prostředí jako součást kvality života ve vnitřních částech evropských velkoměst
    Spatial structuration of perception and awareness of regional and local identities: analysis and cartographic representation by the methods of mental mapping (theoretical and methodological terminus a quo)
    Territorial public administration reform in the Czech Republic and its perception by mayors
    Větrné elektrárny a NIMBY syndrom: analýza faktorů ovlivňujících vnímání a postoje obyvatel k rozvoji využití větrné energie
    Větrné elektrárny jako nový sociální fenomén
    Vliv větrných elektráren na percepci krajiny a životního prostředí
    Zvláštnosti kvality života v malých městech