Record details

Subject category
    perm
Article
    Bituminous shales of Krkonoše piedmont basin
    A Contribution to the Methodology of Magnetostratigraphic Studies of Strongly Remagnetized Lower Permian Rocks, Bohemian Massif
    Ewolucja klimatu oraz allocyklicznóšč i autocyklicznošč sedymentacji na przykładzie osadów kontynentalnych górnego karbonu i permu w Sudetach
    Geology and stratigraphy of permo-carboniferous continental basins of the Bohemian Massif in view of the latest research and analysis of stratigraphical methods used
    The influence of the basement geological structure on the coal-bearing character of the Upper Paleozoic Basins in the Central Bohemian area
    Ke způsobu vedení hranice mezi karbonem a permem v limnických pánvích Českého masívu
    Mezinárodní sympozium "Výsledky výzkumů permokarbonské fauny" v Hradci Králové
    Nálezy nerostů ve Vrchlabí
    Okno do nitra Země
    Palynological investigation of the Late Paleozoic deposits from borehole K 5-2 at Rutba in the Western desert of Iraq
    Povrchové tvary v permských sedimentech poorlické brázdy
    Present Stage of the Permian and Upper Carboniferous Geology and Stratigraphy of Continental Basins in Bohemia (Czechoslovakia)
    Příspěvek do diskuse o vedení hranice mezi karbonem a permem v Českém masívu
    Rare earths from uranium mineralization occurrences in the Permian of the Gemericum, the Western Carpathians
    Redukčné geochemické procesy v sedimentárnych horninách severogemerického permu
    Remains of Permo-Carboniferous vertebrates from HK-1 borehole (Horní Kalná, Krkonoše Piedmont Basin, east Bohemia)
    Seminář o mladopaleozoických jezerních sedimentech
    Současné paleontologické lokality sladkovodního permokarbonu v Podkrkonoší
    Stephanian and Permian species of Alethopteris from Bohemia and Moravia
    Sympozium o permokarbonské fauně v Hradci Králové
    Variability of copper mineralization in the Boundary Dolomite (Zechstein), Foresudetic Monocline, SW Poland: a statistical evaluation