Record details

Subject category
    petroarcheologie
Article
    Obsidian artifacts from the Neolithic locality Těšetice in southern Moravia
    Petroarcheologické zhodnocení kamenného stavebního materiálu odkrytého při výstavbě kostela na náměstí T.G. Masaryka v Břeclavi
    Petroarcheologický výzkum raně středověké keramiky z Mikulčic-Valů (34-23, Břeclav)
    Petrografická a geochemická charakteristika malt a omítek kostela sv. Petra a Pavla v Brně (24-35 Ivančice)
    Pohled na vědecké dílo akademika Jindřicha Štelcla
    Příspěvek k poznání stavebního kamene znojemské rotundy (okres Znojmo)
    Quartzites of North-West Bohemia as stone age raw materials: environs of the towns of Most and Kadaň, Czech Republic
    Ruční mlýny na rozemílání zlaté rudy na Kometě