Record details

Subject category
    petrologie uhelná
Article
    Paleogeografie a uhlonosnost radnických vrstev v kladenské pánvi
    Petrographic characteristics of North Bohemian coals and their residues from coal/oil coprocessing
    Vývoj uhelné hmoty ve sloji čís. 29 na Dole J. Fučík (Václav)-OKR
    Zmeny pyritu v priebehu bakteriálneho lúhovania hnedého uhlia