Record details

Subject category
    physical properties
Monograph
    Horninové prostředí v podloží závodu PAL INTERNATIONAL, a. s., Kbely. Fyzikálně-petrografický výzkum
    Soubor laboratorních zkoušek mechaniky hornin, lokalita PTP-5, Potůčky - Podlesí
Article
    Applications of the Meteorite Physical Properties Data Obtained Using Mobile Laboratory Facility
    Changes in meteoroid porosity and density during atmospheric entry
    Changes of physical and mechanical properties of rocks in function of depth
    Changes to meteoroid shape, density, porosity and internal structure during high velocity atmospheric entry
    Changes to meteoroid shape, porosity and internal structure during high velocity atmospheric entry
    A Comprehensive Study of Chelyabinsk Meteorite: Physical, Mineralogical, Spectral Properties and Solar System Orbit
    Density, porosity and internal structure of interplanetary dust
    Density, porosity and internal structure of unmelted micrometeorites
    Glauconitic sandstones from East Bohemia - Pphysical and durability properties
    Magnetic fraction in PM10 from sites with different environmental stress: daily and seasonal variations
    Magnetic fraction in PM10: identification and characterisation
    Physical Properties and X-Ray Microtomography of the Micrometeorites from Novaya Zemlya, Russia
    Physical properties of carboniferous and permian rocks: comparison
    Physical properties of Chelyabinsk meteorites - implications on parent body
    Physical properties of the Chelyabinsk meteorite fragments
    Physical properties, structure and fracturing of the Chelyabinsk LL5 meteorite body
    Study of the Physical and Mechanical Properties of Selected Rocks from the Kola Superdeep Borehole
    Vliv teploty a režimu temperace na změny fyzikálních vlastností granitu a pískovce