Record details

Subject category
    popisy nových minerálů, nové nálezy
Article
    Armenite-feldspar veins in basic volcanic rocks from Chvaletice (Czechoslovakia)
    Barytová žíla z lomu Zámčisko od Koutů nad Desnou
    Berlinit AlPO4 ze sulfidického ložiska Zlaté Hory-západ
    Beryl - prvý nález v pegmatitoch Malých Karpát
    Bismutin z Háje na Chomutovsku
    Crystal chemistry or chevkinite from Zambia
    Cymrit z ložiska Pb-Zn-rud u Horního Benešova
    Dyskrazit a allargentum z Hájů u Příbrami
    Florencit-(Ce) ze Suché Rudné v Jeseníkách
    Galenit a anglesit z kladenských hořících hald
    Geikielit v dolomitických mramorech u Nové Vsi na západní Moravě
    Granáty z pegmatitů Hrubého Jeseníku
    Hoelit (9, 10-antrachinon, C14H8O2) z kladenských hořících hald
    Klinopyroxenit v tělese serpentinitu sz. od Mirovic
    Krupkait a gladit z Bohutína u Příbrami
    Lepidokrokit a goethit od Kunštátu na Moravě
    Lokalita Dämmbaude
    Nález tetradymitu u Zduchovic
    Nález todorokitu v lomu Milíře na Kružberské přehradě (moravskoslezský kulm)
    Nález vivianitu vo vrte HR-21 na lokalite Hrušky pri Hodoníne
    Nálezy nerostů ve Vrchlabí
    Natrolit v krystaliniku severozápadní Evropy
    Netypický výskyt barytu u Jívky
    Nové nálezy a revize sekundárních minerálů Příbramska
    Nové nálezy aluminitu, Al2(SO4) (OH)4 . 7 H2O v ČSR
    Nové nálezy minerálů v oblasti západní Moravy
    Nový nález whewellitu ze severočeské hnědouhelné pánve
    O některých nových nerostech z nalezišť v ČSSR
    Paulkerrite and earlshannonite from pegmatite near Dolní Bory (western Moravia, Czechoslovakia)
    Prvý nález luzonitu na Slovensku
    Roscoelit z karbonátových žil příbramského uranového ložiska
    Sb-gustavit a bournonit z Kutné Hory
    Silicity z Ostrožské Nové Vsi jako šperková surovina
    Současný stav mineralogických lokalit v širším okolí Hořovic
    Spessartin v grafitu z Velkého Tresného u Olešnice
    Strontnatý baryt v mandlích 'melafyrů' na Broumovsku
    Titanit z Chvaletic