Record details

Subject category
    porcellanite
Article
    Minerály porcelanitů vrchu Čeřovka u Jičína a Kunětické hory u Pardubic
    Porcelanit - vzácný materiál broušených kamenných nástrojů
    Some unusual magnetic minerals found in palaeo-slags, North Bohemian Browncoal basin; their termomagnetic and low field characteristics