Record details

Subject category
    precipitation
Article
    Chemical composition of wet deposition in connection with meteorological factors
    Chemismus atmosférických srážek v oblasti Českého Krasu.Případová studie:Velkolom Čertovy schody
    III. Vznik sedimentární výplně a osídlení v pískovcových převisech na Kokořínsku
    Influence of experimental changing precipitation and litterfall on dynamics of mercury and methylmercury in the forest floor
    Meteorological Situations in 2007 and their Implications for the Cycling of Selected Chemical Elements in a Central Bohemian Forested Catchment
    Neural network prediction of monthly precipitation: application to summer flood occurrence in two regions of Central Europe
    Vliv zvodnění horninového prostředí na vývoj sesuvů a povodí
    Změna ročních a sezonních srážkových úhrnů v České republice v letech 1961-2012
    Zvýšený výskyt sesuvů v České republice v zimním období 2002/2003