Record details

Subject category
    prekambrium
Article
    Armenite-feldspar veins in basic volcanic rocks from Chvaletice (Czechoslovakia)
    Distribution of uranium and thorium in the biogenic sedimentary rocks of the Western Bohemian Proterozoic and Palaeozoic
    Floristické novinky z jíveckých vrstev ve vnitrosudetské pánvi (stefan B)
    Geofyzikálně zjištěný výskyt neovulkanitů u Dobré Vody (tepelské krystalinikum)
    Geologický div světa - Ayersova skála
    Graphite in Shales and Schists of the Barrandian Upper Proterozoic (Bohemian Massif)
    Karbonská flóra ve vrtu Jablůnka-1 u Vsetína (Morava)
    Krkonošské sopky
    Mo-V-U mineralizace v horninách západočeského svrchního proterozoika u Novotníků
    Perspektivy na ropu a zemní plyn v předneogenních formacích západního Slovenska
    Relikty vysokostupňových metamorfitov v tatroveporickom kryštaliniku Západných Karpát
    Složený intruzívní peň od Kožlan na Kralovicku
    Stopovací zkouška v areálu ÚJV - Řež
    Vyhledávací průzkumný vrt Slušovice-1
    Výzkum krystalinika ve Finsku
    Zlato západoafrického kratonu