Record details

Subject category
    pseudokarst
Monograph
    16th International Congress of Speleology : Czech Republic, Brno July 21-28,2013 : proceedings
    Jeskyně
Article
    : Inženýrskogeologické poměry v okolí zříceniny hradu Trosky
    The calcareous speleothems in the pseudokarst Jaskinia Slowianska-Drwali cave, Beskid Niski Mts., Poland
    The concept of porokarst: sandstone sculpturing across climatic zones and lithofacies
    Geologická a geomorfologická inventarizace skalních tvarů v pískovcích magurského flyše. Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve.. Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve.
    Inženýrskogeologické poměry v širším okolí hradu Bezděz
    Jeskyně Krtola v Českém ráji
    Kras, pseudokras a jeskyně
    Preliminary data on speleothems in the caves of the Beskidy Mts., Poland
    Pseudokrasové jeskyně barrandienské jednotky (P 112)
    Pseudokrasové jeskyně české křídové pánve
    Pseudokrasové jeskyně českomoravské jednotky (P 123)
    Pseudokrasové jeskyně severočeských hnědouhelných pánví (s křídou a vulkanity) : (P 141)
    Vznik a vývoj krasu a pseudokrasu
    What is Palaeokarst?