Record details

Subject category
    quarry
Article
    Doly a štoly na orientačních mapách
    Hodnocení vlivů provozu lomu Brniště na krajinný ráz v souvislosti s doporučenou variantou postupu těžby na Tlustci (doplněk hodnocení vlivů na životní prostředí, vyžádaný jako podklad pro správní řízení Okresním úřadě, Česká Lípa 1998)
    Lom jako komunitní centrum
    Lomy pro motýly a horolezce
    Ochočená příroda: Pohled z jámy velkolomu
    Těžba na vrchu Tlustec v Ralské pahorkatině