Record details

Subject category
    radioaktivní suroviny
Article
    Adsorpce-desorpce jako význačný geochemický rys uranu
    Amalgamy stříbra v příbramské rudní oblasti
    Aplikace některých geofyzikálních metod v podzemní dolu Hamr
    Calkinsite-(Ce) from the Cretaceous of northern Bohemia - the first occurrence in Czechoslovakia
    Chemické složení teluridů a Bi-Sb sulfosolí zlatonosného zrudněni z příbramského uranového ložiska
    Mikrobiologická oxidace sulfidických rud
    Mo-V-U mineralizace v horninách západočeského svrchního proterozoika u Novotníků
    Polymetalické zrudnění žíly H32A na š. č. 16 UD Příbram
    Poznámka k názvosloví hydrotermálních karbonátů příbramského uranového ložiska
    Radiační metamorfóza antraxolitu
    Rare earths from uranium mineralization occurrences in the Permian of the Gemericum, the Western Carpathians
    Roscoelit z karbonátových žil příbramského uranového ložiska
    Sběrná krystalizace a její vliv na strukturu příbramských karbonátových žil
    Současný stav procesů separace fází v praxi uranových úpraven ve světě
    Stanovení vzniku rud ložiska Okrouhlá Radouň