Record details

Subject category
    rock
Article
    Comparison of changes in the strength and the deformation behaviour of rocks under static and dynamic loading
    Factors influencing the origin of the acoustic emission in rock samples in unaxial stress conditions
    Led jako hornina
    Measurement of fracture toughness of rocks using deformation characteristics
    Příspěvek k lomové houževnatosti hornin a metodice jejího měření
    Příspěvek k současnému stavu měření lomové houževnatosti na horninách
    Řezný nástroj pro rozpojování uhlí a hornin - Pomocník člověka od doby kamenné
    Soustružení vysokorychlostním abrazivním vodním paprskem - vlastní zkušenosti
    Study of kerfs induced by laser beam in rocks by image analysis