Record details

Subject category
    sand
Article
    Experimental study of fly-ash migration in sands of various particle size distributions
    Mobilita úletového popílku v písčitém materiálu
    Numerical simulation of fly-ash transport in three sands of different particle-size distributions using HYDRUS-1D
    Písek injektovaný polyuretanem - analýza napěťo-deformačního stavugeokompozitního materiálu s anomální strukturou
    Splaveninový režim Berounky