Record details

Subject category
    sandstone
Monograph
    Hruboskalsko. Průvodce naučnou stezkou
    Kaolinitické pískovce Krašovice - Trnová
    Kaolinitické pískovce Nekmíř - Horní Bělá. Závěrečná zpráva
    Sandstone Landscapes
Article
    14C and U - series dating of speleothems in the Bohemian Paradise (Czech Republic): Retreat Rates of Sandstone Cave Walls and Implications for Cave Origin
    Acoustic emission induced by thermal heating of rocks
    Architecture of thrust faults with alongstrike variations in fault-plane dip: anatomy of the Lusatian Fault, Bohemian Massif
    Barevně a texturně zajímavé křídové pískovce České Republiky
    Discontinuities: Filtration properties in triaxial state of stress
    The effect of selected sandstone mineralogical composition on final thermal expansion
    Failure of weak to strong sandstones: monitoring and observation of fracture phenomena
    Fast evolving conduits in clay-bonded sandstone: Characterization, erosion processes
    Formy SiO2 v silicifikovaných pískovcích okrajových částí oherského riftu
    Geologicko-geomorfologický popis skalních měst Českého ráje
    Hliníkem bohaté vody z nenasycené zóny pískovců: Atmosférickou depozicí nejvíce acidifikované prostředí v ČR?
    INAA and petrological study of sandstones from the Angkor monuments
    Isotopic composition of salt efflorescence from the sandstone castellated rocks of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic)
    Jeskyně Krtola v Českém ráji
    Jeskyně Peklo v údolí Kamenice v Národním parku České Švýcarsko
    Komplexní posouzení vlivu fyzikálně-chemických vlastností hornin na jejich tepelnou roztažnost
    Microforms of the sandstone relief
    New investigations on the salt weathering of Cretaceous sandstones, Czech Republic
    New investigations on the salt wethering of Cretaceous sandstones, Northern Bohemia, Czech Republic
    Pískovcový fenomén
    Porovnání kvality hořického pískovce v různých částech lomu Podhorní Újezd
    Pravčická brána a vznik pískovcových skalních bran
    Prokřemenění pískovců na Milštejně v Lužických horách
    Restaurování extrémně degradovaných renesančních pískovcových náhrobků v Dolním Benešově
    Rychlá tvorba skalních kůr na povrchu hruboskalského pískovce: mikroskopický popis, tahová pevnost, odolnost vůči erozi, vznik a význam pro pískovcový reliéf
    Sandstone cementation and its geomorphic and hydraulic implications
    Sandstone Districts of the Bohemian Paradise: Emergence of a Romantic Landscape
    Sandstone landforms shaped by negative feedback between stress and erosion
    Sebeorganizovaný systém podzemních kanálů vzniklých prouděním vody v puklinách křemenného pískovce v lomu Střeleč
    Sedimenty pískovcových skalních měst Českého Švýcarska
    Some results of tangential turning with an abrasive water jet
    Spatial relationships of salt distribution and related physical changes of underlying rocks on naturally weathered sandstone exposures (Bohemian Switzerland National Park, Czech Republic)
    Stabilitní poměry NPP Suché skály
    Thermal effects of magma emplacement and the origin of columnar jointing in host sandstone
    Vliv chemických hydrofobizačních prostředků na výměnu vlhkosti mezi póry pískovce a okolním prostředím
    Vznik a typologie pískovcových převisů: výzkumy v Labských pískovcích