Record details

Subject category
    sandstones
Monograph
    Guide to the Post-conference excursion Sandstone Landscapes: Diversity, Ecology and Conservation. 1. Kokořínsko PLA (CHKO Kokořínsko). 2. Bohemian Paradise PLA (CHKO Český ráj). 3. Post-conference excursion: brief description of the route and main stops.. 1. Kokořínsko PLA (CHKO Kokořínsko). 2. Bohemian Paradise PLA (CHKO Český ráj). 3. Post-conference excursion: brief description of the route and main stops.
    Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky : závěrečná zpráva
    Železivce
Article
    Adršpašsko-teplické skály Cliffs and Ostaš Hill (Czech Republic)
    Anisotropy of sandstone reservoir and shale overburden estimated from spherical sample measurements and cross-dipole logging
    Bohemian Paradise (Czech Republic)
    Catastrophic and episodic events in sandstone landscapes: slope movements and weathering
    Cave formation initiated by dissolution of carbonate cement in qartzose sandstones
    Climate, microclimate and paleoclimate of sandstone areas of Central and Northern Bohemia (Czech Republic)
    Comparison of mercury porosimetry and X-ray microtomography for porosity study of sandstones
    The concept of porokarst: sandstone sculpturing across climatic zones and lithofacies
    Česká Lípa and Ralsko Hill area (Czech Republic)
    České Švýcarsko
    Destrukce skalních kůr na kvádrových pískovcích Kokořínska lesním požárem
    Elbe Sandstones (Czech Republic/Germany)
    Eolian phenomena in sandstones and limestones of Egyptian Western Desert and their implications for Central European sandstone relief
    ERIC HOBSBAWM: Věk extrémů. Krátké 20. století 1914-1991
    The first palynological results from the low metamorphosed, late Early Devonian sandstones from the Tišnov area (Moravia, Czech Republic)
    III. Vznik sedimentární výplně a osídlení v pískovcových převisech na Kokořínsku
    Jak staré jsou voštiny v pískovcích?
    Kokořín and Doksy area (Czech Republic)
    Lusatian/Zittau Mountains (Czech Republic/Germany)
    Mezoreliéf a mikroreliéf pískovcových skalních měst a výchozů
    Nálezy z pískovcových převisů a otázka degradace krajiny v mladším pravěku v širších souvislostech
    Occurrences of Fe-oxyhydroxides in sandstones of the Bohemian Cretaceous Basin
    Origin of regular cavities in European sandstones: field evidence for dissolution of carbonate and silica cement
    Pískovce a skalní města
    Pískovce a slepence peruckých vrstev (spodní cenoman, svrchní křída) východních Čech a uhelná hmota v nich
    Pískovcový fenomén. Drobné tvary pískovcovách skal
    Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
    Pojem epigenetických voštin - příspěvek k poznání vzniku a vývoje pískovcového mikroreliéfu (výchozy svrchnokřídových pískovců v severních a východních Čechách)
    Poznámky ke vzniku některých prvků mikroreliéfu pískovcových skal
    Přehled stylů proželeznění v pískovcích CHKO Kokořínsko
    Relief and its memory: Minute forms in sandstone surfaces
    A review of selected sandstone weathering forms in the Bohemian Switzerland National Park, Czech Republic
    Role pískovcových oblastí v české krajině
    Sandstone modellation across climatic zones and lithofacies: The concept of porokarst
    Sandstone phenomenon of the East Greenland
    Sandstone Relief Geohazards and their Mitigation: Rock Fall Risk Management in the Bohemian Switzerland National Park
    Sandstones and their attributes
    Silkretizace - možný mechanismus prokřemenění některých pískovců v regionu Dubských skal
    Sulfidická a U-Zr-Ti mineralizace z nesilicifikovaných a silicifikovaných pískovců březenského souvrství (Milštejn v Lužických horách).
    Vrtavá činnost živočichů v pískovcích
    Výskyty železivců mimo českou křídovou pánev
    Železité pískovce v Národním parku Zion v Utahu