Record details

Subject category
    sedimentary basins
Article
    Cretaceous
    Fenomén pražské pánve - příklady faciálních a stratigrafických studií
    Litostratygrafia osadów górnej jury i dolnej kredy zachodniej cześci Karpat Zewnetrznych (propozycja do dyskusji)
    Thermal history of sedimentary basins of the Czech Republic and its relation to tectonic processes