Record details

Subject category
    sedimentology
Monograph
    Sedimentary Kaolin and Sand of the Black River Bay, Jamaica, as Supplementary Raw Materials : initial report
    Vývoj reliéfu města Brna, etapa IV : závěrečná zpráva za rok 2007
    Za geologickými zajímavostmi Karlových Varů, Sokolovské pánve a západních Krušných hor
Article
    Bericht 2005 über fazielle und biostratigraphishe Untersuchungen in der Gosau der Neualm bei Russbach am Pass Gschütt auf Blatt 95 St. Wolfgang
    Early Cambrian Siliciclastic Sediments in Southern Moravia (Czech Republic) and their Paleogeographical Constraints
    Environmental and biotic changes close to the Emsian/Eifelian boundary in the Prague Basin, Czech Republic: paleontological, geochemical and sedimentological approach
    Geologický výzkum výkopů plynovodu, část I. - Předběžná zpráva o křídě mezi Netřebou a Brázdimí severně od Prahy (česká křídová pánev)
    Geologický výzkum výkopů plynovodu, část III. - Sedimentární textury ve vrstvách svrchního cenomanu u Korycan (česká křídová pánev)
    Geomorfologické rysy západního okrajového svahu vyvýšeniny Bohutického lesa u Miroslavi (jižní Morava)
    Glaciation in the surroundings of Prášilské Lake (Bohemian Forest, Czech Republic)
    Holocén a jeho problematika
    Influence of neotectonics on the distribution of Neogene deposits in the Miroslav area (SE margin of the Bohemian Massif, South Moravia)
    Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
    Lithological and Sedimentological Evolution of the Cambrian in the Měnín - 1 Borehole
    The loess sequence of Dolní Věstonice, Czech Republic: A new OSL-based chronology of the Last Climatic Cycle
    The Main Ostrava Whetstone: composition, sedimentary processes, palaeogeography and geochronology of a major Mississippian volcaniclastic unit of the Upper Silesian Basin (Poland and Czech Republic)
    Micromorphological Evidence of Neolithic Rondel-like Ditch Infillings. Case Studies from Těšetice-Kyjovice and Kolín, Czech Republic
    Miocénní sedimenty v Brně-Bohunicích (Ubytovna Fakultní nemocnice Brno)
    Nördliche Kalkalpen der Umgebung Salzburgs (Exkursion H am 17. April 2009)
    Nová litofacie koněpruských vápenců v koněpruském devonu
    Nové hardgroundy ve svrchní křídě lokality Čenkov (střední Čechy)
    Nové poznatky o genezi sedimentů a artefaktuální výpovědi rondelového příkopu v Těšeticích-Kyjovicích (okr. Znojmo)
    Nové poznatky o lokalitě Kuchyňka u Brázdimi (česká křídová pánev)
    The presence of glass microspheres with lechatelierite in sedimentary layers dating to 12,900 yeares ago
    Relationship of magnetic susceptibility with sedimenthological and micromorphological features and geochemical proxy parameters; case study from last Glacial loess deposits in southern Moravia
    Sedimentární pokryvy v oblasti Bohutického lesa u Miroslavi a jejich vztah k vývoji reliéfu krajiny
    Sedimentární pokryvy v oblasti Bohutického lesa u Miroslavi a jejich vztah k vývoji reliéfu krajiny
    The Urgonian Facies (Lower Cretaceous) in Albania