Record details

Subject category
    seismicity
Monograph
    Hodnocení seismického měření v důlním poli Rožná 1. Výzkumná zpráva
    Ocenění seismického ohrožení na základě polynomální aproximace funkce rozdělení kmitů zrychlení na staveništi JE Temelín : expertíza
    Seismicity of Europe and the Mediterranean
Article
    The 2008 West Bohemia earthquake swarm in the light of the WEBNET network
    Accuracy of the master-event and double-difference locations: synthetic tests and application to seismicity in West Bohemia, Czech Republic
    Amplifying the amplitude of seismic waves in overlying formations in the Karviná part of the OKR
    Analysis of Seismicity of Earthquake Swarm Areas in the Western Bohemia
    Changes of nature of rockbursts with increasing mining depth in Czech part of Upper Silesian Coal Basin
    Description of seismic events using wavelet transform
    Distribuovaný systém pro monitorování v Dole Jeroným v Čisté
    Historie výzkumu seismicity v kladenském revíru
    Impact of seismicity on surface in mining affected areas: general description
    Indications for a successively triggered rupture growth underlying the 2000 earthquake swarm in Vogtland/NW Bohemia
    Mechanical intrusion models and their implications for the possibility of magma-driven swarms in NW Bohemia region
    Měření a interpretace průmyslové seismicity ve výrobní hale
    The monitoring of seismic events in the East Sudety Mts. in period 2000-2001
    Monitorování bezpečného stavu důlního díla
    Navedennaja seismičnosť pri dobyče uglja lavami v šachtach Čehii
    Ongoing Seismicity in the Dallas-Fort Worth Area
    Ověřování vlivu slapových sil na seismicitu západních Čech
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth. Regular exhibition at the Geophysical Institute of the Academy of sciences of the Czech Republic, Prague
    Present-day seismicity of the south-eastern Elbe Fault System (NE Bohemian Massif)
    Projekt GIS pro sledování indukované seismické aktivity v oblastech likvidovaných hlubinných dolů
    Příspěvek k dlouhodobému sledování seismického režimu OKR
    Seismická registrační aparatura PCM3-EPC
    Systematické meření a předběžné hodnocení seismického kmitání vyvolaného důlní seismicitou v karvinské oblasti
    Tidal and non-tidal frequencies found in the seismicity of California
    Zemětřesení v západních Čechách