Record details

Subject category
    sekundární minerály
Article
    Cerusit ze Stříbra
    Ložiska měděných rud Džezkazgán
    Ložiska Zn-Pb rud vzniklá zvětráváním
    Origin and relationships of bismuth secondary minerals at the Moldava deposit in the Krušné hory Mts.
    Sekundární minerály antimonu ze skarnového ložiska Vlastějovice v Posázaví
    Sekundární minerály uranu v České republice
    Uranové sekundární minerály z uranového ložiska Rožná na západní Moravě
    Zajímavé oxidické minerály ložiska Vrančice