Record details

Subject category
    silicification
Article
    Analyses and cathodoluminescence imaging & spectroscopy on petrified wood - palaeoenvironmental significance
    Decoding Environmental Conditions During Silicification of Plant Stems in Equatorial Pangaea and Oman by cathodoluminescence Imaging and Analysis
    Instrumental imaging and analysis of Early Permian fossilized plants from Sumatra: comparison of thermally altered and silicified wood
    Prokřemenění pískovců na Milštejně v Lužických horách
    Prostorová a genetická souvislost proželeznění a prokřemenění pískovců v CHKO Kokořínsko
    Silicification of quartz arenites overlain by volcaniclastic deposits: an alternative to silcrete formation
    Silkretizace - možný mechanismus prokřemenění některých pískovců v regionu Dubských skal
    Teploty vzniku hydrotermálních křemenců a silkret ve výplni oháreckého riftu: interpretace SIMS dat
    Trace elements chemistry of low-temperature pyrites - an indicator of past changes in fluid chemistry and fluid migration paths (Eger Graben, Czech Republic)
    The uraninite-pyrite association, a sensitive indicator of changes in fluid chemistry: element gains and losses