Record details

Subject category
    soil micromorphology
Monograph
    Soil micromorphology in general and archaeological context
Article
    Charakteristika hydraulických vlastností půd pro numerické modelování transportu acidifikantů
    Cycles of pedogenesis in the Bohemian Karst, Czech Republic
    Impact of plant roots and soil organisms on soil micromorphology and hydraulic properties
    Impact of Soil Micromorphology on Stability of Soil Structure and Soil Hydraulic Properties
    Impact of spruce forest and grass vegetation cover on soil micromorphology and hydraulic properties of organic matter horizon
    Impact of varying micromorphology on water flow and solute transport
    Impact of varying soil plant cover on soil micromorphology and hydraulic properties
    Micromorphological study of soil porous system affected by organisms and its impact on soil hydraulic properties
    Soil micromorphological study for assessment of soil porous system, soil hydraulic properties and structure stability
    Temporal variability of structure and hydraulic properties of topsoil of three soil types
    Tvarožná - Za školou. The results of 2008 excavation season
    Vliv pedogenetických procesů na vytváření pórových systémů a následně na hydraulické vlastnosti půd
    Vliv půdní mikromorfologie na půdní vlastnosti ovlivňující transport kontaminantů v zemědělských půdách