Record details

Subject category
    speleologie
Article
    9. medzinárodný speleologický kongres v Španielsku
    Aragonitové krápníky a sintry ve starých dolech
    Císařská jeskyně
    Činnosť Slovenskej speleologickej spoločnosti roku 1986
    Ďalší objav v Slovenskom krase
    Dvě jeskyně v blízkosti Náměště nad Oslavou
    Expedice Pierre-St-Martin 1985
    Expedice Troms '88
    Geologická situace ve štole do Koněpruských jeskyní
    Geomorfologické pomery spojovacieho sifónu medzi jaskyňou Slobody a jaskyňou Mieru v Demänovskej doline
    Geomorfologický výskum a topografia vodnej cesty medzi jaskyňami Vyvieranie a j. Slobody v Demänovskej doline
    Grafitické sedimenty Jiříčkovy jeskyně u Malenic
    Ivanova jeskyně ve Svatém Janu pod Skalou
    Jeskyně Barová (Sobolova), její osídlení a savčí fauna ze závěru posledního glaciálu
    Jeskyně hříběcí v Krkonoších
    Jeskyně Marie v Českém krasu
    Jeskyně u Lysic
    K vaucluskému vývěru
    Krasové jevy a tvary masívů Marseilleveyre a Puget ve Francii
    Krasové jevy ve v. Turecku
    Krasovění barrandienských křemenců
    Kunia priepasť - 203 m. Nová rekordná hĺbka v Slovenskom krase
    Mezinárodní speleologické symposium Tbilisi '87
    Některé krasové lokality v Pakistánu
    Nová speleopotápěčská lokalita v Čechách
    Nový nález pěnovců v oblasti Ještědu
    Perly nielen z morského dna
    Příspěvek k hydrografii jeskyně Sęsuri v Rumunsku
    Příspěvek k poznání karsologických a speleologických poměrů Bzybského hřbetu a masívu Arabika (Velký Kavkaz)
    Speleologický výskum krasu doliny Mošnice
    Sudslavická jeskyně
    Sympozium o problémech komplexního studia horských krasových oblastí
    Tasmánskou divočinou
    V najhlbšej priepasti Bulharska
    Výsledky geofyzikálního výzkumu v okolí propasti Macochy v Moravském krasu
    Zajímavé okolí Rudky
    Zákon na ochranu jeskyní v USA
    Změněná jeskyně Kostelík