Record details

Subject category
    střižná zóna
Article
    Analýza napěťového pole ze střižných zón se stylolity na lokalitě Babí lom u Brna
    A Belt of High-K Plutonic Rocks Related to Crustal Extension: Evidence from the European Variscan
    Deformation of gabbro-amphibolites in the SW Barrandian zone (W Bohemian Massif, NE Bavaria) - acadian terrane collision
    Geodynamic and tectonic evolution of the southeastern Bohemian Massif: the Thaya section (Austria)
    Gold-bearing quartz veins in a regional shear zone: Kašperské Hory gold deposit (Bohemian Massif)
    Kašperské Hory ore district
    Kašperské Hory: studium fluidních inkluzí v křemenných žilách (22-33 Kašperské Hory)
    Kinematik und Alter der Blattverschiebungszonen in der südlichen Böhmischen Masse
    Kinematische Untersuchungen an Blattverschiebungszonen in der südlichen Böhmischen Masse
    Late-Variscan Extensional collapse of the thickened Moldanubian crust in the southern Bohemia
    Mylonitic deformation of early Proterozoic tonalite: example of Suomis Jarvi Shear Zone, West Uusimaa Complex, Finland
    Nové poznatky o geologii brněnského masívu jižně od Černé Hory (24-14 Boskovice)
    Persistent and reversed shear-sense wrenching in High Atlas megashear, Morocco; implications for the Mediterranean plate kinematics
    The Rodl Shear Zone in the southern Bohemian Massif
    Die Rodl-Störung in der südlichen Böhmischen Masse
    Some aspects of geotectonical development of the Moravo-Silesian region of the Bohemian Massif
    Srovnání magnetometrických a geometrických metod deformační analýzy v kulmských slepencích u Hostěradic (34-11 Znojmo)
    Steady state flow and rheology of deformed Erzgebirge granitoids
    Structural analysis of the upper part of the Bratrství vein crossing, Joachimsthal, Czech Republic
    Strukturně-geologický výzkum vztahu poličského a letovického krystalinika v okolí Hamrů (24-12 Letovice)
    Styk moldanubika a svrateckého krystalinika v okolí hadcového tělesa u Věžné (24-13, Bystřice n. Pernštejnem)
    Štúdium stabilných izotopov S, C a O v molybdénovo-volfrámovej mineralizácii styčnej zóny gemerika a veporika v oblasti Ochtiná-Rochovce
    Tectonic of crenulation cleavage
    Terrane boundaries in the Bohemian Massif: Result of large-scale Variscan shearing
    The terrane concept in the Sudetes, Bohemian Massif
    Transgemerický tektonický systém a jeho interpretace z údajů dálkového průzkumu země (DPZ)
    Transpression regime during Variscan nappe thrusting at the SE margin of the Bohemian Massif
    Uranium mineralisation in the shear zones of the Bohemian Massif
    Variscan Shearing in the Moldanubian of the Bohemian Massif: Deformation, Gravity, K-Ar and Rb-Sr Data for the Choustník Prevariscan Orthogneiss
    Výzkum ferodioritu od Černé v Pošumaví (32-23 Český Krumlov)
    Wrenching of a Continental Lithosphere Containing a Circular Resistant Inclusion: Physical Model Experiments
    Zpráva o strukturně-geologickém výzkumu střední části konicko-mladečského devonu (24-21 Jevíčko)