Record details

Subject category
    stavební kámen a kamenivo
Article
    Bazalty Cerovej vrchoviny a možnosti ich ďalšieho využívania
    Charakteristika bazaltového kameniva pro sypanou hráz Slezská Harta
    Destruktivní působení novotvořených minerálů hornin lícního zdiva Karlova mostu v Praze
    K petrografické skladbě zdiva chebského hradu
    Kameň a kamenivo pre stavebné účely (Seminář o problematice vyhledávání a těžby surovin pro stavební účely)
    Komplexní hodnocení zdrojů těženého kameniva
    Koroze kamenných staveb
    Ložiska fonolitu v okolí Mostu - Červený a Želenický vrch
    Ložisko hnědého uhlí a kameniva Křemyž
    Nález todorokitu v lomu Milíře na Kružberské přehradě (moravskoslezský kulm)
    Nová ČSN pro přírodní kámen pro kamenické výrobky
    Příčiny destrukce arkóz na historických objektech Prahy
    Seminár Kameň a kamenivo pre stavebné účely
    Stavebné a dekoračné kamene Slovenska
    Stavebné kamene v neovulkanitoch Slovenska
    Stavebný kameň na lokalite Marianka
    Suroviny pre ušľachtilú a hrubú kamenársku výrobu v SSR
    Těžba křídových slepenců v SPR "Kamenná hůra" na Jičínsku