Record details

Subject category
    stratigraphy
Monograph
    Time and life in the Silurian: a multidisciplinary approach : field trip guide book. 2
Article
    Aktuání paleomagnetické poznatky z průhonické laboratoře
    Anuran Ilia from the Upper Cretaceous of Utah - Diversity and Stratigraphic Patterns
    Application to the SDS for revision of the Pragian-Emsian GSSP
    Carboniferous Fauna of the Krkonoše Piedmont Basin
    Carboniferous-Permian volcanic evolution in Central Europe-U/Pb ages of volcanic rocks in Saxony (Germany) and northern Bohemia (Czech Republic)
    Coal seams, climate and intranamurian stratigraphical gap in the Upper Silesian Basin
    An Emsian-Eifelian mixed carbonate-volcaniclastic sequence in Western Ossa-Morena Zone (Odivelas Limestone)
    The global stratotype section and point of the Silurian-Devonian boundary
    Graptolite assemblages and stratigraphy of the lower Silurian Mrákotín Formation, Hlinsko Zone, NE interior of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Impurity phases in Large-Scale platform-reef limestone complexes, their change with deposition time and diagenesis, and implications for MS-stratigraphic records: all with particular reference to devonian of the Moravian Karst area (Brunovistulian terrane, E border of Bohemian Massif)
    Late Silurian and Early Devonian conodont stratigraphy in the Prague Synform and correlation of bioevents
    The loess sequence of Dolní Věstonice, Czech Republic: A new OSL-based chronology of the Last Climatic Cycle
    The Lower Graptolitic Shales at Rio Minderri and Rio Brabaisu-Rio Ollastu confluence (Rio Ollastu area, Sarrabus, SE Sardinia)
    Mesozoic and Tertiary Anura of Laurasia
    News from the Late Silurian stratigraphy and global correlation of the strata in the Prague Synform
    Nové vulkanologické poznatky z Litoměřicka
    On the contribution of palaeomalacology to the stratigraphical placement of pleistocene travertine sties in Central Europe
    Palynologický výzkum sloje a uhelných sedimentů z dolu Merkur, Tušimice, Severočeská hnědouhelná pánev, spodní miocén
    Post-conference field trip (N, part 2): Barrandian area (May 20-21, 2001)
    Příspěvek ke stratigrafii a paleoprostředí sedimentů v podloží miocenní sloje v oblasti Velkolomu Bílina (dřívějšího Velkolomu Maxim Gorkij)
    Ražba tunelů silničního obchvatu Prahy mezi Lochkovem a Radotínem - výsledky geologicko-paleontologického výzkumu
    Several remarks to Lochkovian/Pragian boundary stratotype (GSSP)
    Silicified sea life - Macrofauna and palaeoecology of the Neuburg Kieselerde Member (Cenomanian to Lower Turonian Wellheim Formation, Bavaria, southern Germany)
    Stratigrafie čtvrtohor
    Stratigraphy of the Middle Devonian boundary: Formal definition of the susceptibility magnetostratotype in Germany with comparisons to sections in the Czech Republic, Morocco and Spain
    Taxonomy and stratigraphic importance of the Carboniferous miospore genus Vestispora
    Terciérní relikty západních a středních Čech reflektované palynologickým výzkumem
    "The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) exemplified by the Úpohlavy working quarry: integrated stratigraphy and palaeoceanography of a gateway to the Tethys" [Cretaceous Research 25 (2004) 329-352] - Discussion
    The Urgonian Facies (Lower Cretaceous) in Albania
    Vybrané stratigrafické problémy siluru a devonu Barrandienu z hlediska konodontové fauny
    Výsledky výzkumu hranice Křída/terciér v magurském flyši u Uzgruně
    Zkrasovění mlčechvostského slepence