Record details

Subject category
    struktury a textury vyvřelých a metamorfovaných hornin
Article
    Melilitic and melilite-bearing subvolcanic rocks from the Ploučnice river region, Czechoslovakia
    Mikrostruktury bazických uzavřenin a žilných hornin v okrajovém typu středočeského plutonu (šachta Radětice na Příbramsku)
    Sběrná krystalizace a její vliv na strukturu příbramských karbonátových žil