Record details

Subject category
    sulfidy, selenidy, teluridy, arsenidy, antimonidy, bismutidy
Article
    Bismutin z Háje na Chomutovsku
    Chemické složení teluridů a Bi-Sb sulfosolí zlatonosného zrudněni z příbramského uranového ložiska
    Galenit a anglesit z kladenských hořících hald
    Geochemická charakteristika sulfidů ze severní části kutnohorského rudního revíru
    Geochemie izotopů Pb v příbramské rudní oblasti
    K charakteristike zlatonosného pyritu na ložisku Pezinok-Kolárský vrch, Vinohrady
    Krupkait a gladit z Bohutína u Příbrami
    Krystalizace fází v systému pyrargyrit-proustit v hydrotermálních podmínkách
    Merenskyite, Pd (Te, Se)2, and the low-temperature selenide association from the Předbořice uranium deposit, Czechoslovakia
    Metakoloidní sfalerit ze Zlatých Hor ve Slezsku
    Nález nového typu zrudnění v rulách severní části kutnohorského rudního revíru
    Nález tetradymitu u Zduchovic
    Obsahy telluru v molybdenitech Českého masívu
    Polymetalické zrudnění žíly H32A na š. č. 16 UD Příbram
    Sb-gustavit a bournonit z Kutné Hory
    Sulfidická mineralizácia na kremeňovo-antimonitových žilách v Tinesovej doline pri Smolníckej Píle
    Termický rozklad a lúhovanie mechanicky aktivovaného chalkopyritu
    Termoelektrické napätie a mikrotvrdosť pyritu a markazitu z ložiska Kremnica-Sturec
    Typy pyritu z Lukavice v Železných horách: možnosti prospekční aplikace
    Význam studia izotopů olova a síry pro řešení metalogeneze Českého masívu