Record details

Subject category
    supergenní minerály
Article
    Cementační Ag-Hg-Ni mineralizace na březohorském ložisku
    Cerusit ze Stříbra
    Chování bizmutu v oxidační zóně rudních ložisek
    Chvaletice
    České sekundární minerály uranu
    Gahnit, cymrit a celsian z Horního Města
    Ložiska měděných rud Džezkazgán
    Ložiska Zn-Pb rud vzniklá zvětráváním
    Minerály řady philipsbornit-plumbogummit z Moldavy
    Monohydrocalcite from polymetallic vein of the Vrančice deposit near Příbram, Czechoslovakia
    Nový výskyt linaritu ve Zlatých Horách
    Schoepit z Měděnce
    Sekundární minerály antimonu ze skarnového ložiska Vlastějovice v Posázaví
    Sekundární minerály ložiska Horní Benešov
    Sekundární minerály Zlatých Hor
    Supergene minerals from Horní Slavkov
    Supergene processes on ore deposits - a source of heavy metals
    Termická analýza minerálů uranylu II. Hydratované hydroxidy uranylu a uranany
    Three polymorphs of Cu5(PO4)2(OH)4 from Lubietová, Czechoslovakia
    Tvorové z černé laguny
    Zajímavé oxidické minerály ložiska Vrančice