Record details

Subject category
    technické prostředky (vrty ap.)
Article
    5. sympózium TATARAMAN '88
    Bituminous shales of Krkonoše piedmont basin
    The Calcareous Nannoplankton of Badenian Deposits from the Borehole Devinska Nová Ves-1
    Cínové ložisko Lánský Dvůr, výsledky vrtného průzkumu v okolí Krásna nad Teplou
    Contribution of the well-log overlay method in solving the lithological profile - the Broumov-1 borehole, the Intra-Sudetic Basin
    Detailní tíhový průzkum jižního okraje krkonošsko-jizerského plutonu a okolního krystalinika
    Fosilní stopy na vrchních jádrech
    Fyzikální vlastnosti hornin vrtu Slušovice-1
    Geochemické zhodnocení vrtu Slušovice-1
    Hlboký vrt Križany-1 a jeho výsledky
    Hodnocení mikropuklinatosti a fyzikálních vlastností hornin vrtu Slušovice-1
    Hydrotermálne metasomatity na Poľane a možnosti ich využitia
    Karbonská flóra ve vrtu Jablůnka-1 u Vsetína (Morava)
    Kontinentální vrt KTB
    Metamorphic phase equilibria and primary character of metagabbros from borehole KV-3 near Rochovce and of amphibolites of Hladomorná Valley Formation (Slovenské Rudohorie Mts.)
    Nález vivianitu vo vrte HR-21 na lokalite Hrušky pri Hodoníne
    Některé možnosti společné interpretace dat z geoservisu a karotáže
    Nové poznatky z vrtného průzkumu mezi Cínovcem a Bohosudovem ve východních Krušných horách
    Nové výsledky vyhledávacího průzkumu Sn-W rud v okolí Krásna nad Teplou
    Odlišení uhelného souvrství ve vrtu Slušovice-1 podle výsledků karotážních měření
    Ostrakodová společenstva badenských sedimentů (terciér) vrtby OS-1 Kravaře na severní Moravě
    Paleogénne súvrstvie a jeho mezozoické podložie v Spišsko-šarišskom medzihorí (vrt Plavnica-1)
    Palynological investigation of the Late Paleozoic deposits from borehole K 5-2 at Rutba in the Western desert of Iraq
    Palynologický rozbor vzorků z vrtů Uhřice 17, 19 a 20 ze svahů nesvačilského příkopu
    Poznatky o provozně-technoiogickém využití TGVL (technologicko-geologická vrtná laboratoř) na vrtu Potštát-1
    Problematika definovania vrtacej schopnosti nástroja a rozpojitelnosti hornín
    Puklinatost hornin ve vrtu Dambořice-1
    Reinjektážny vrt GRP-1 Podhájska (1 470 m)
    Remains of Permo-Carboniferous vertebrates from HK-1 borehole (Horní Kalná, Krkonoše Piedmont Basin, east Bohemia)
    Results of geophysical methods in the northern forefield of open-pits Merkur and Březno
    Ropno-geologický výskum zborovského antiklinória
    Rozpojovanie hornín hydroperforátormi a ejektorom
    Vertikální opakování intruzívních fází v krudumském granitovém masívu. Slavkovský les
    Vyhledávací průzkumný vrt Slušovice-1
    Vyhodnocení puklinatosti hornin vrtu Dambořice-1
    Výplň Rožňavskej kotliny a údolia rieky Slaná pri Slavci
    Výskumný geotermálny vrt FGTZ-1 Topoľčany (2 106 m)
    Zajišťovací vrty pro hloubení jam v obtížných geologických podmínkách
    Zdokonalení technologie vrtání v podmínkách MGE