Record details

Subject category
    theory of physical similarity
Article
    Aplikace teorie fyzikální podobnosti ve výpočtovém programu pro návrh vodních turbín
    Stanovení provozních parametrů starších typů Francisových turbín v malých vodních elektrárách