Record details

Subject category
    tick borne encephalitis
Article
    Počasí a klíštětem přenášená virová encefalitis v České a Slovenské republice