Record details

Subject category
    toxické látky
Article
    Arsenic(III) inhibits more metabolic steps of iron(II) oxidation system in Thiobacillus ferrooxidans
    Behavior of beryllium in the Sokolov district
    Elektrochemické sledování anorganické a bakteriální oxidace arzenopyritu
    Hygiena půd v povodí řeky Moravy
    Kadmium, Japonsko a syndrom 'itai-itai'
    Kontaminace českých řek stopovými prvky. O prvé regionální studii říčních sedimentů v ČR
    Likvidace následků znečištění Vinořského potoka těžkými kovy s ohledem na zdravotní rizika a další využití území
    Netradiční použití geochemických metod při monitorování životního prostředí
    Obsah rizikových prvků v zemědělských půdách severomoravského regionu
    Processing of the waste with content of arsenic
    Sedimenty jako indikátory znečištění Labe toxickými prvky
    Stav uložiště ve štolách v lomu Na Kozle (Hostim I.) k 1.10.1994
    Stopové prvky v podzemní vodě jímacího území Černovír
    Vlastnosti popílku z elektrárny Dětmarovice z hlediska možnosti jejich deponování v podzemních prostorech hlubinných dolů
    Vliv letecké dopravy na kontaminaci půd
    Základní mechanismy transportu As mezi jednotlivýni složkami jeho biogeochemického cyklu
    Zatížení sedimentů Labe a jeho přítoků toxickými prvky