Record details

Subject category
    two-mica granite
Article
    Dvojslídné granity moldanubického batolitu v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou
    Dvojslídné granity severovýchodního okraje centrálního moldanubického plutonu
    Dvojslídné granity severovýchodního okraje centralního moldanubického plutonu
    Geochemical constraints of hydrothermal alteration of two-mica granites of the Moldanubian batholit at the Okrouhlá Radouň uranium deposit
    Granitoidy intruze Rudné hory v Hrubém Jeseníku a jejich akcesorie
    Ilmenit z dvojslídných granitů klenovského plutonu
    Ilmenit z dvojslídných granitů šumavské větve moldanubického batolitu
    Origin of two-mica granites of the South Bohemian Batholith (Bohemian Massif)
    Petrographical and geochemical constraints of porphyritic two-mica granites from a mortheastern margin of the Klenov massif
    Variabilita dvojslídných granitů na uranovém ložisku Okrouhlá Radouň
    Vývoj dvojslídných granitů subtypu Číměř v centrálním moldanubickém plutonu
    Vývoj dvojslídných granitů v oblasti mezi Mrákotínem a Řásnou