Record details

Subject category
    typologie
Article
    Korelace českých a rakouských typologických studií granitoidů moldanubického plutonu