Record details

Subject category
    ukládání odpadů, podzemní zásobníky
Article
    Engineering-geological investigation of anthropogenic deposits
    Inžinierskogeologické hodnotenie antropogénnych uloženín Bratislavy
    Koncepcia rozvoja uskladňovania plynu
    Některé problémy inženýrské geologie v Kanadě
    Skládkování rizikových odpadů = odkládání problémů
    Území ČSR a možnosti podzemního deponování rizikových odpadů