Record details

Subject category
    urban ecology
Article
    Přírodní podmínky Brna jako indikátor kvality bydlení
    Současné strukturální a funkční problémy centrálních a subcentrálních zón velkých měst (Na příkladu čtyř evropských měst: Bologna, Lipsko, Ljubljana a León)