Record details

Subject category
    výuka geologie
Article
    100. výročí vyvrcholení sporu o laterální sekreci
    Ako viesť geologickú exkurziu
    Dva nové národní parky
    Expozície Banského múzea v Banskej Štiavnici
    Geológia okolia Kráľovej hole
    Geologická exkurzia do Sklenoteplickej doliny
    Jura v Čechách
    K výuce geologie podle nových rámcových učebních osnov o přírodě pro občanskou školu
    Kutná Hora - město slavné hornické tradice
    Počiatky vyučovania banských odborníkov pre obvod Košickej komory v Smolníku
    Poznatky z výchovy banských inžinierov na technickej univerzite v Západnom Berlíne.
    Pozorování podzemních vod
    Prečo se stala geológia popoluškou?
    Reformy štúdia banského inžinierstva na Technickej univerzite v Západnom Berlíne
    Stavebné a dekoračné kamene Slovenska
    Výuka horního práva na báňské akademii ve Freiberku
    Výuka horního práva u nás v minulosti a nyní
    Vývin názorov na geologickú stavbu Západných Karpát