Record details

Subject category
    vyšší rostliny
Article
    Floristické novinky z jíveckých vrstev ve vnitrosudetské pánvi (stefan B)
    Fosilní Tetraclinic Mast. (Cupressaceae)
    Karbonská flóra ve vrtu Jablůnka-1 u Vsetína (Morava)
    Koncepce databanky geologických údajů na EC 1034
    Okno do nitra Země
    Palaeogene floras of W. Bohemia (C.S.S.R.) and the Weisselster Basin (G.D.R.) and their correlation
    Současné paleontologické lokality sladkovodního permokarbonu v Podkrkonoší