Record details

Subject category
    vyhledávání, průzkum, prognózy, výpočet zásob, ekonomika ložisek
Article
    Aplikace některých geofyzikálních metod v podzemní dolu Hamr
    Bansko-úpravnická činnosť na strednom Spiši a jej vplyv na výskyt niektorých škodlivin v imisiách
    Faktory uhlonosnosti a jejich využití pro prognózování černouhelných ložisek v Českém masívu
    Generální projekt průzkumných prací v hornobenešovském revíru
    Geochemická charakteristika sulfidů ze severní části kutnohorského rudního revíru
    K doterajšiemu využitiu výsledkov modifikácie laboratornej merkurometrie pôd v Spišsko-gemerskom rudohorí
    K možnostiam výskytu Au rúd typu Carlin na území SSR
    Ložisko Au rud Petráčkova hora ve vulkanosedimentární sérii rožmitálské tektonické kry
    Ložisko Au rud Suchá Rudná
    Ložisko Křižanovice - jeho průzkum a ekonomické zhodnocení
    Měďnorudný revír Maider v jižním Maroku
    Modelování kovnatosti okrajového vzorku rudních ložisek
    Možnosti rudní prospekce ve šternbersko-hornobenešovském pruhu s využitím poznatků vzniku sulfidických ložisek na recentních spredingových centrech
    Niektoré nové poznatky z GP prác v kremnickom rudnom poli
    Nové výsledky vyhledávacího průzkumu Sn-W rud v okolí Krásna nad Teplou
    Prognózní kritéria Sn-W rud Českého masívu
    Prognózní ocenění Au-potenciálu Českého masívu
    Prognózní ocenění polymetalické mineralizace blanické brázdy
    Prognózy Mo a lanthanoidů v krumlovském pruhu pestré skupiny šumavského moldanubika
    Příspěvek k problematice vyhledávání bohatších rudních ložisek Českého masívu
    Rozsypová ložiska - perspektivní zdroj deficitních surovin v Českém masívu
    Skúsenosti zo sledovania výrubnosti a znečistenia na ložiskách komplexných Fe rud v ČSSR
    Suchá Rudná - poznatky z 1. fáze vyhledávání Au rud
    Surovinová základňa exploatovaného ortuťového ložiska Malachov-Veľká Studňa
    Surovinový potenciál zlatonosného ložiska Mokrsko a předpoklady jeho ekonomického využívání
    Světová produkce mědi
    Variability of copper mineralization in the Boundary Dolomite (Zechstein), Foresudetic Monocline, SW Poland: a statistical evaluation
    Využijeme ložisko Zlaté Hory-západ racionálně?
    Významné výročia v Rudňanoch. 115. výročie ťažby železných rúd a 25. výročie Nového priemyselného závodu ŽB Rudňany