Record details

Subject category
    wind energy
Monograph
    Větrná energie v České republice: hodnocení prostorových vztahů, environmentálních aspektů a socioekonomických souvislostí
    Výzkum veřejného mínění k problematice využívání čistých zdrojů energie v obcích Moravské Budějovice, Blatnice, Zvěrkovice, Lukov, Jaroměřice nad Rokytnou a Bohušice
Article
    Globální trendy a nové regionální výzvy v rozvoji větrné energetiky na příkladu Mexika
    Impacts of the operation of wind turbines as perceived by residents in concerned areas
    Rozvoj větrné energetiky a cestovní ruch: hrozba či příležitost?
    Rozvoj větrné energetiky v ČR: lokalizační, realizační a percepční aspekty šíření inovace
    Sociálně-geografická analýza vnímání a postojů veřejnosti k větrným elektrárnám v ČR
    Větrná energie, člověk a krajina v proměnách času
    Větrné elektrárny a NIMBY syndrom: analýza faktorů ovlivňujících vnímání a postoje obyvatel k rozvoji využití větrné energie
    Vliv větrných elektráren na percepci krajiny a životního prostředí
    Wind energy development: global demands - local controversies (A social-geographical analysis of public perception and attitudes to wind energy in respect of some specifics from the Czech Republic)
    Wind power exploitation: a local threat or development opportunity?