Record details

Subject category
    zpracování a interpretace magnetometrických dat
Article
    A Contribution to the Methodology of Magnetostratigraphic Studies of Strongly Remagnetized Lower Permian Rocks, Bohemian Massif
    Detailné gravimetrické a geomagnetické práce v oblasti Bratislavy
    Nález nového typu zrudnění v rulách severní části kutnohorského rudního revíru
    Výsledky geofyzikálního výzkumu v okolí propasti Macochy v Moravském krasu
    Využitie paleomagnetizmu na poznanie dynamiky niektorých komplexov východoslovenských neovulkanitov v oblasti Vihorlatu