Record details

Subject category
    zpracování hromadných dat, statistika, matematika, modelování, výpočetní technika
Article
    Automatizácia v ťažbe ropy a zemného plynu - pohľad k susedom
    Automatizovaný systém rentgenové difrakční analýzy
    Bazalty Cerovej vrchoviny a možnosti ich ďalšieho využívania
    Digitalizace grafických podkladů a využití v geologicko-geofyzikální praxi
    Dobývání mezikomorových pilířů na ložisku Měděnec
    Geologická dokumentace, archívní činnost a faktografické informace v Geofondu Praha
    Konštrukcia ružicových diagramov plošných prvkov na osobnom počítači
    Matematické vlastnosti georeliéfu z hladiska geometrických foriem a jeho modelovanie aproximujúcimi funkciami dvoch premenných
    Matematičeskoje modelirovanije razvitija reľjefa
    Modelování hornických situací v Prologu - část 1
    Modelování hornických situací v Prologu - část 2
    Možnosti využitia rozdeľovacích charakteristík pri tvorbe matematického modelu technologického procesu úpravy uhlia
    Návrh koncepce racionalizovaného systému hodnocení geologických údajů a zpracování geologických podkladů pro báňskou činnost
    Některé možnosti společné interpretace dat z geoservisu a karotáže
    Plánovania ťažby pomocou počítača
    Počítače a dalkový průzkum Země
    Statistická analýza vybraných řad průměrných měsíčních průtoků v ČSR
    Uplatnění metod vícerozměrné analýzy při zpracování petrologických a geochemických dat
    Variability of copper mineralization in the Boundary Dolomite (Zechstein), Foresudetic Monocline, SW Poland: a statistical evaluation