Record details

Title
    1. Česko-polské geomechanické sympozium
Editor
    Konečný, P.
Publisher
    ÚGN AV ČR
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    1997
Country
    Česká republika
Title keyword
    Česko-polské
    Geomechanické
    Sympozium
Articles from monograph
    Analýza porušení horninového materiálu po triaxiálních testech
    Hodnocení energetické bilance masivu při vzniku důlních otřesů
    Problémy efektivní aplikace geomechaniky v hornické a inženýrské praxi
    Seismické jevy vyvolané trhacími pracemi v povrchových dolech
    Svorník pro měření napětí ve vývrtu
    Vliv technologie tvarování horninových vzorků na jejich pevnostní vlastnosti