Record details

Title
    Analýza aktuálně platné územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů na území Karlovarského kraje s výkresem funkčního využití a limitů řešeného území a výkresem širších vztahů. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR Praha
Other titles
    Analysis of territorial planning documentation ? Karlovy Vary area.
Author
   Beránek, Karel
   Boháčová, Monika
   Cihlář, M.
   Godány, Josef
   Krajíček, Libor
   Kubeš, M.
   Pochmann, M.
   Šobr, M.
   Wichsová, M.
Pub. date
    2005
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Analysis of territorial planning documentation ? Karlovy Vary area.
Title keyword
    1D/8/17/II/04
    Aktuálně
    Analýza
    ČR
    Dílčí
    Dokumentace
    Funkčního
    Karlovarského
    Kraje
    Limitů
    MŽP
    Plánovací
    Plánovacích
    Platné
    Podkladů
    Praha
    Projektu
    řešeného
    širších
    území
    územně
    VaV
    Výkresem
    Využití
    Vztahů
    Zpráva
Abstract (in czech)
   Analýza aktuálně platné územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů (koncept ÚP VÚC Karlovarský kraj, Územní prognóza území dotčeného těžbou hnědého uhlí na Sokolovsku, ÚPD a ÚPP hlavních sídel zájmového území) s výkresem funkčního využití a limitů řešeného území (1:50.000) a výkresem širších vztahů (1:100.000). Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR
Abstract (in english)
   Analysis of territorial planning documentation ? Karlovy Vary area.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014