Record details

Title
    Anthropogenic morphological shapes and surface mining changes
Other titles
    Těžební antropogenní tvary reliéfu a poddolovaná území, mapa 1:1 mil