Record details

Title
    Biogeografické poměry
Author
   Buček, A.
   Lacina, Jan
Editor
    Lacina, J.
    Vlček, V.
Publisher
    ÚGN AV ČR, pobočka Brno
Pub. place
    Brno
Pub. date
    1994
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Source title - serial
    Vybrané fyzickogeografické aspekty pro revitalizaci nivy Dyje v úseku VD Nové Mlýny - soutok s Moravou
Notes
    s. 28-50, 5 stran tabulek, 1 mapa v měř. 1:50 000
Subject group
   ekosystémy a biotopy údolních niv
Title keyword
    Biogeografické
    Poměry
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012