Record details

Title
    Biota
Author
   Lacina, Jan
Editor
    Lacina, J.
Publisher
    ÚGN AV ČR, pobočka Brno
Pub. place
    Brno
Pub. date
    1994
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Source title - serial
    Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí
Notes
    s. 21-31
Subject group
   přírodní stav biocenóz
Title keyword
    Biota
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012